Over AmbitionWorks

'Employee experience' is 'customer experience'.

Tamara de Lange

AmbitionWorks is een project- en adviesbureau gespecialiseerd in het operationaliseren van organisatiestrategieën en samenwerking op de werkvloer. Wij zijn een netwerk van professionals en specialisten waaronder trainers, coaches en adviseurs op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap, talent- en teamontwikkeling.

Wij werken vanuit de visie dat je talent niet hebt gekregen voor jezelf, maar om bij te dragen aan de wereld om je heen!

Bij AmbitionWorks hebben we onderzocht en uitgeprobeerd (en daardoor weten we dat het werkt!), dat je succesvoller bent en meer werkenergie hebt als je met voldoening werkt. Of je nu voor jezelf of voor een organisatie werkt; je draagt meer bij als dat wat je doet, aansluit bij waar jezelf in gelooft.

Wij willen daarom betekenisvol werken of werken met voldoening mogelijk maken en van waarde laten zijn voor iedereen. Voor organisaties, zodat die zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Voor mensen, zodat zij meer voldoening uit hun werk halen.

Met onze producten en dienstenverlening zetten wij onze klanten aan tot het realiseren van grote en kleine ambities door te verbinden en uit te dagen tot denken (inzicht), durven en doen (verankeren en beheren)!

Wij helpen binnen organisaties een meerwaarde cultuur te bouwen, door doelen en drijfveren op individueel niveau te verbinden aan de ambitie van de organisatie en een werkklimaat te scheppen waarin dit optimaal wordt ondersteund en gestimuleerd.

Ook klaar voor meer werklust en plezier in jouw organisatie?